Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
Skład Samorządu Szkolnego
Opiekun p. Jolanta Muter
Przewodniczący Olaf Bartnik - kl 2C
Zastępca przewodniczącego Filip Ciszek - kl.3C
Zastępca przewodniczącego Joanna Wiącek - kl. 3D
Sekretarz Nikola Dyrcz kl. - 3B
SPOTKANIA Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdy piątek o godzinie 11.15 w sali 126.Serdecznie zapraszamy do współpracy.